DeepIT logo

Povědomí o umělé inteligenci je v ČR na velmi nízké úrovni. Budeme se tedy snažit toto téma přiblížit běžným lidem, abychom si mohli naše životy zjednodušit. Žijeme přeci ve 21. století, využívejme tedy všechny technologické prostředky ke zlepšení našich životů!

Aktuálně zvěřejňujeme stránky pod našimi partnery na webu: asociace.ai.Starší články na medium.com: