DeepIT logo

Ladění modelů umělé inteligence na míruProvádíme ladění (tzv. fine-tuning) a poskytujeme běh modelů umělé inteligence pro jakýkoli projekt.)
Dle požadavků každého projektu umíme ladit modely ať už pro ChatGPT nebo vlastní (GPT-J, NeoX, LLaMA a další) s daty specifickými pro každou společnost.

Výsledkem je ušetření práce mnoha lidí nebo provádění úkolů, které vzhledem k objemu dat či práce není možné lidmi provést.

Vy jen zadáte úkol - jaký výsledek očekáváte, my připravíme a natrénujeme model a dodáme výsledky v požadovaném formátu.

Pro detaily a ukázky našich projektů nás kontaktujte, postupně zveřejňujeme také články, kterými se snažíme přiblížit fungování AI běžné populaci a firmám.